8563?size=big
"Pościg ułanów za bolszewikiem" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
8564?size=big
"Pościg ułanów za bolszewikiem" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
8565?size=big
"Pościg ułanów za bolszewikiem" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
8566?size=big
"Pościg ułanów za bolszewikiem" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
Tytuł:
Autor:
Cena:
Kategoria: Opis:
"Pościg ułanów za bolszewikiem"
Jerzy Kossak (1886 - 1955)
12.500 zł
Kossakowie

olej na tekturze,  1939 rok, 29,5 x 39 cm, sygnowany i datowany w lewym, dolnym rogu: "Jerzy Kossak | 1939". Na odwrocie autorska pieczęć z faksymile podpisu: "Stwierdzam autentycz | ność tego obrazu | Jerzy Kossak" (częściowo nieczytelna ze względu na nierówne odbicie na tekturze).

Kontakt w sprawie tego obiektu Kontakt w sprawie tego obiektu

Zobacz także:
8854?size=medium 9057?size=medium 9077?size=medium 4444?size=medium 10223?size=medium