Salon CONNAISSEUR jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. SAMP powstał w Krakowie w 1997 roku i jest organizacją reprezentującą interesy wszystkich podmiotów gospodarczych oraz osób uczestniczących w działalności gospodarczej, naukowej, popularyzatorskiej w zakresie handlu dziełami sztuki, przedmiotami kultury materialnej oraz książek i wydawnictw. Zrzesza obecnie 97 członków.

Od maja 2015 roku właściciel Salonu CONNAISSEUR - Maciej Jakubowski wchodzi w skład Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich, będąc jego Skarbnikiem i Sekretarzem Zarządu.

Poprzez przynależność do SAMP-u, jesteśmy również członkami CINOA (Międzynarodowa Unia Antykwaryczna CINOA - Confédération Internationale des Négotiants en Oevres d'Art), która powstała w Belgii w 1932 roku.

SAMP CINOA